Telia Threat Protection

Säkrar och gör det bästa av ert nätverk.

Kvinna arbetar på distans med VPN på sin laptop.

Möt aktuella hot

IT-organisationer måste alltid balansera nätverksprestanda mot rådande säkerhetskrav. En alarmerande ökning av nya cyberhot ställer idag höga krav på kunskap och teknik hos alla typer av verksamheter.

 • Skydd dygnet runt

  Mot kända och okända hot.

 • Brandvägg som tjänst

  Alltid uppdaterad och till förutsägbara kostnader.

 • Säkerhetsspecialister

  Du skyddas av Telias säkerhetsspecialister.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart som möjligt.

Bra att veta om tjänsten

Telia säkerställer att det blir rätt från start

Innan tjänsten aktiveras så genomför vi en workshop tillsammans med er för att verifiera ert
underlag och säkerställa en korrekt konfiguration av säkerhetsprofiler innan tjänsten aktiveras.

Tillgång till Telias säkerhetsspecialister

När leveransen av Telia Threat Protection är klar inleds den proaktiva övervakningen. Ni har tillgång till våra specialister i förebyggande syfte eller i samband med en attack för samråd om lämpliga åtgärder.

Full insyn

Via tillgängliga rapporteringsverktyg får ni full insyn i trafik, händelser och regelverk.

Skyddar dygnet runt

Tjänsten är alltid aktiv och Telias övervakning av infrastrukturen sker dygnet runt för er sinnesro.

Ett sammanhållet team

Ni får givetvis även support från samma Telia-team som hanterar era övriga datacom-tjänster när ni har frågor eller vill göra eventuella konfigurationsförändringar.

Paket och tillval

Grundskydd mot kända hot

 • Antivirus: skannar okrypterad surf- och mailtrafik
  som passerar genom brandväggen och ger skydd
  mot phishing, spyware, adware och keylogging.

 • Botnetskydd (Antibot): förhindrar att angripare
  kontrollerar infekterade datorer via fjärrstyrning.
  Detekterar och stoppar botar, botnets och APTattacker.

 • URL-filtrering: skyddar användaren från att
  hamna på webbsidor med skadligt, illegalt eller
  på annat sätt olämpligt innehåll.

 • Logghantering: centraliserad funktion ger
  möjlighet att filtrera trafikloggar, se händelser och
  skapa rapporter.

Utökat grundskydd (inklusive grundskyddets delar)

 • Applikationskontroll: bred kontroll av t.ex.
  sociala medier, webb 2.0 applikationer, widgets,
  Peer2Peer, Instant Messaging samt fildelning.

 • Attackblockering (Intrusion Prevention
  System (IPS)): kontrollerar nätverkstrafiken mot
  ett definierat IPS-regelverk. Skyddar mot
  Malwares, Denial of Service och
  protokollsårbarheter.

Skydd mot okända hot (utöver skydd mot kända hot)

 • Sandboxing: identifiering av hot inte tidigare identifierade med existerande signaturer.

Vi älskar frågor och funderingar

Vill du veta mer om Telia Threat Protection och ytterligare tillval som finns tillgängliga eller göra en beställning?

Telia Threat Protection hjälper företag att skydda sig från både kända och okända cyberhot och effektiviserar företagets nyttjande av bandbredd.

Brandvägg som tjänst innebär att all inkommande och utgående datakommunikation passerar en molntjänst innan den når mottagaren. Jämfört med en traditionell, lokal brandvägg i ett datacenter finns följande fördelar: inga kostnader för hårdvara, mjukvara och skötsel. Uppdateringar och patchar sköts av tjänsteleverantören.

Cybersäkerhet handlar om tekniker, metoder och processer som skyddar digitala tillgångar och system från skador, attacker eller obehörig åtkomst.

En cyberattack är någon form av attack mot nätverk, datorer eller andra digitala system och kan vara riktat mot en organisation eller en person. En cyberattack kan ha olika syften och utföras på flera olika sätt. Vissa attacker har som syfte att störa tjänster eller förstöra information. Andra cyberattacker görs för att ta kontroll över ett system eller komma åt känslig information.

Cyberattacker strävar efter att få kontroll över, skada eller få åtkomst till viktig information eller system i ett företagsnätverk eller ett personligt datornätverk. Om cyberattacken lyckas kan det innebära skador som innebär stora kostnader, förlorade affärer och att känslig information kommer i orätta händer.