TILLVERKNING

För företag inom tillverkningsindustrin som vågar genomföra en digital transformation väntar fördelar som ökad konkurrenskraft, förbättrad kundupplevelse och effektivare service. Effekterna av en digital transformation inom tillverkningsindustrin spås vara så genomgripande att det talas om en fjärde industriell revolution.

Erbjudande

en fjärde industriell revolution

Branschen har redan ett långt, kontinuerligt digitaliseringsarbete bakom sig med bland annat automatiseringar. Den stora skillnaden nu är att tekniken utvecklas allt snabbare och det ger nya möjligheter för företag att öka sina marknadsandelar.

Uppkopplade produkter, automatiserade lösningar och dataanalys skapar nya förutsättningar för tillverkningsindustrin. För att kunna dra nytta av digitalisering krävs nya investeringar och omfattande förändringar inom branschen.

Inom tillverkningsindustrin handlar digitaliseringen i praktiken till största delen om effektiviseringar, automatiseringar och kostnadsbesparingar. Men en allt viktigare del är de nya affärsmodeller och arbetssätt som uppstår när man går från att sälja en produkt till att sälja en tjänst, där företag som Netflix och Uber lett vägen.

Trots att företag är medvetna om fördelarna går utvecklingen långsamt. Detta beror till stor del på att det i dag satsas mycket på effektivisering och mindre på strategiska förändringar. Oavsett hur långt man har kommit så är en digital strategi nyckeln till framgång.

mycket att vinna

Förbättrad kundupplevelse
Uppkopplade produkter kan följas efter att de lämnat tillverkningen och kunden meddelas när det är servicedags snarare än att behöva åtgärda problem akut när de redan uppstått.

Minimerat slitage med sensorer
Förbättrad dataanalys ger en fördjupad processförståelse vilket bidrar till ökad effektivisering. Maskiners avvikande rörelser kan kommuniceras underhållsbehov tidigt.

Attraktivt arbetsklimat
Företag som automatiserat tillverkningen har kunnat påvisa färre belastningsskador och får därmed med sig personalen på digitaliseringsresan.

Jobb tillbaka i Sverige
En lyckad transformation kan innebära att jobb flyttas tillbaka till Sverige då tillgång till kompetens och närhet till marknaden blir allt viktigare.

Med en digital strategi går det att åstadkomma förändring. Det finns olika sätt att fokusera på det:

fokusera

Digitalisering inbakad i den övergripande strategin

eller

En specifik digital strategi

Erbjudande

fördela ansvar

En utpekad roll med helhetsansvar för hela organisationen

eller

En ansvarig person för varje enhet

Erbjudande

implementera

En ny organisation

eller

En del av den befintliga

eller

Ett program för hela organisationen

Erbjudande

NYA INVESTERINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR KRÄVS

Kulturen bromsar förändringstakten
När en digital transformation ska genomföras handlar det inte bara om tekniken – det är viktigt att få med hela organisationen. Tillverkningsindustrin har en konservativ kultur, då det finns oro bland personal som bottnar i att de känner sig hotade av till exempel automatisering. Detta är även en bransch som gått bra under lång tid och man ändrar gärna inte på det som fungerar. Men den kommer inte att fungera länge till. År 2034 beräknas 80 procent av maskinoperatörerna i Sverige vara ersatta av automatiserad produktion som kräver ny kompetens.

Brist på kompetens
Kompetensbehovet kommer att förändras dramatiskt framöver. Att hitta rätt kompetens för den ökade användningen av robotik och automation är en av de största utmaningarna branschen står inför. Inom tillverkningsbranschen är det idag vanligt att personal jobbar länge inom samma företag och att många satsar på intern utbildning. Nya kompetenser är dock viktigt för att utveckla digitala erbjudanden, i takt med skiftet från produktion till tjänsteutveckling.

Komplexa värdekedjor
Marknaden och slutkonsumenterna ställer allt högre krav, vilket påverkar alla i kedjan. Tillverkningsbranschen är extremt beroende av andra i värdekedjan, därför riskeras en stor del av de etablerade intäkterna om man gör stora förändringar. En utmaning ligger i att utveckla affären och affärsmodellerna och samtidigt hålla kedjan nöjd.

Datainsamling utan målbild
Det genereras mycket data, men många saknar struktur och det finns sällan ett samlat verktyg. Syftet och målbilden med datan är ofta för otydlig för att kunna skapa strategisk nytta. Verksamheten ser nyttan inom respektive område men ingen har helhetsansvaret och helhetssynen.

Ingen tydlig strategi
Digitalisering saknas ofta i företagets strategi – effektiviseringar och kostnadsbesparingar är alltid högst upp på agendan. Det finns i dagsläget en digital omognad hos ledningen vilket bidrar till för få tydliga och specifika krav på digitalisering, då det innebär för stora risker. Ett ytterligare hinder är att många dessutom är mer eller mindre ensamma i sin roll att driva digitaliseringsfrågor.

Erbjudande

inspiration

framtidens tillverkning

Avvikande röresler avslöjar slitage
Genom att med sensorer uppmärksamma avvikande rörelser kan man upptäcka underhållsbehov i ett tidigt skede.

LÄS MER

Gruvorna har blivit uppkopplade
Bolidens digitala transformation har lett till både ökad produktivitet och höjd säkerhet för medarbetarna.

LÄS MER

Ett samarbete med Telia innebär

 • Ett kliv in i framtiden
  Vi analyserar er verksamhet och hittar en strategi för nästa steg i er digitala resa.

 • Nya möjligheter
  Er expertis möter vår kompetens inom ICT som optimerar medarbetaren och verksamheten.

 • Full kontroll på datan
  Oavsett hur vi skräddarsyr lösningen kan ni räkna med att den är stabil och säker – från fibern till det mobila nätet. 

 • Smarta samarbeten
  Nyckelpersoner och spetskompetens kan enkelt göras tillgänglig för fler genom ett mobilt arbetssätt.

VÅRA LÖSNINGAR

 • office communication

  office communication

  En förutsättning för en modern arbetsplats är att låta sina medarbetare styra över sin egen digitala kommunikation – både med kollegor och kunder. Låt inte ett missat samtal bli en missad affär.

  Läs mer
 • business cloud

  business cloud

  Valet av en it-lösning handlar inte längre enbart om de tekniska lösningarna i sig. Allt fler verksamheter har insett behovet av flexibilitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi stöttar din verksamhet med att skapa publika eller privata molnlösningar – utifrån dina behov.

  Läs mer
 • cloud network

  cloud network

  Med Cloud Network kommer du enkelt igång med både trådlösa nät och VPN, men också tjänster som höjer kundupplevelsen. Väljer du Network as a service tar vi dessutom hand om helheten, från installation och konfiguration, till service, övervakning och säkerhet.

  Läs mer