Vilka är de tre vanligaste problemen en personlig tekniker löser åt sina kunder?

Den personliga teknikern Niclas Jansson tog sig tid att lista sina vanligaste ärenden – och vad de brukar bero på:

1. Företaget har problem med sitt wifi

Det trådlösa nätverket är en stor källa till huvudvärk ute bland landets företag. Oftast handlar det om att det går för långsamt eller om att det inte täcker hela lokalerna. Den vanligaste felkällan brukar vara att routrar, switchar och accesspunkter är omoderna eller för få till antalet. Lösningen brukar vara att anpassa nätverket utifrån lokalernas förutsättningar eller att byta ut omoderna komponenter.

2. Den supersnabba uppkopplingen är för långsam

Ibland kan bredbandet kännas segt trots att företaget har skaffat en jättesnabb fiberuppkoppling. Problemet sitter då oftast i det egna nätverkets uppbyggnad. Ibland kan routrar och servrar vara kopplade på ett sätt som får trafiken att ”kollidera”, eller så kan det finnas oupptäckta virus som segar ner nätet. Lösningen är oftast att kontrollera och konfigurera om nätverket så att det ger bättre prestanda. En personlig tekniker brukar vara perfekt för ett sådant jobb, som annars ofta hamnar mellan stolarna.

"Om man inte jobbar med det dagligen så kan teknik förefalla skrämmande"

3. Svårigheter att starta upp nya tjänster

Det kan handla om allt från nätverk till mobila växlar, från bredband till installation av Office 365. Ibland kan vissa tjänster kännas för komplicerade och då är det tur att en personlig tekniker finns tillgänglig. Om man inte jobbar med det dagligen så kan teknik förefalla skrämmande, vilket inte är ett dugg konstigt.


Niclas och hans kollegor märker dock att vissa håller i gamla ”trygga” lösningar lite för länge. Kontakta istället din personliga tekniker på Telia så kan du enkelt få hjälp att installera och konfigurera tekniken så att den passar din verksamhet. Kostnadsfri personlig hjälp med alla dina Teliaprodukter ingår och du har alltid samma kontaktperson att vända dig till när något inte fungerar som det ska.

Personlig tekniker

Med en personlig tekniker kan du lita på att det funkar