Vidarekoppling mobiltelefoni

Vill du vidarekoppla din mobiltelefon när du är upptagen i möte eller sitter i ett annat annat samtal?  Obs! Du kan vidarekoppla till svenska, norska, danska och finska telefonnummer. Tänk på att kostnader kan uppstå om du vidarkopplar ditt abonnemang vid t.ex. utlandsvistelser, läs mer här.  

När du vill direkt vidarekoppla till annat nummer/till mobilsvar

  1. Tryck **21* [riktnummer + telefonnummer] #.
  2. Tryck på symbolen för lur.
  3. För att koppla ur trycker du ##21# och sedan symbolen för lur.
  4. Vill du vidarekoppla direkt till mobilsvar trycker du **21*0673 [mobilnumret utan 0 i början] #.

När du är upptagen i annat samtal

  1. Tryck **67* [riktnummer + telefonnummer] #.
  2. Tryck på symbolen för lur.
  3. För att koppla ur trycker du ##67# och sedan symbolen för lur.

När mobilen är avstängd/ingen täckning

  1. Tryck **62* [riktnummer + telefonnummer] #.
  2. Tryck på symbolen för lur.
  3. För att koppla ur trycker du ##62# och sedan symbolen för lur.

Stäng av vidarekopplingar

Tryck ##002# följt av symbolen för lur.

Fungerar även för dig med en fast telefon

Dessa instruktioner kan även användas för dig som önskar vidarekoppla din fasta telefon. För att göra en vidarekoppling på din fasta telefon behöver du ha tillgång till din telefon. Har du inte det kan vår kundservice hjälpa dig med en vidarekoppling.

SÖK SUPPORT