Hantera mobilsvar

Mobilsvar är en telefonsvarare och röstbrevlåda som du enkelt aktiverar med din mobil. I den här guiden beskriver vi hur du aktiverar tjänsten, hanterar hälsningsmeddelanden, lägger till pinkod och raderar meddelanden.

Innehåll i guiden

 • Aktivera tjänsten
 • Hantera hälsningsmeddelande och röstsignatur
 • Hantera pinkod
 • Ändra språk
 • Aktivera och inaktivera mobilsvar
 • Lyssna av mobilsvaret från en annan telefon
 • Mobilsvar vid upptaget
 • Radera meddelande

Aktivera tjänsten

För att aktivera ditt mobilsvar första gången skickar du ett sms med texten Mobilsvar på till 4466. Därefter ringer du 133 från din mobil.

Första gången du ringer till ditt mobilsvar hamnar du i en användarguide och blir du ombedd att ange en personlig pinkod till mobilsvaret på 6–10 siffror. Väljer du att inte ange en pinkod kommer en slumpmässig kod att skickas till dig via sms.

Pinkod till mobilsvar behövs när du befinner dig i utlandet och vill lyssna av dina mobilsvaremeddelanden eller om du vill nå ditt mobilsvar från en annan telefon.
Du kan också välja att pinkoden måste anges när du ringer ditt mobilsvar från din egen mobiltelefon.

Vid aktiveringen av mobilsvaret får du även information om mobilsvarets funktioner samt möjlighet att tala in ett personligt hälsningsmeddelande eller en röstsignatur. Du kan även välja om du vill ha din mobilsvarstjänst på svenska eller engelska.

Hantera hälsningsmeddelande och röstsignatur

Ring 133 – tryck 3 och därefter 1.

Du får sedan dessa val:

 • Tryck 1 för att spela in ett personligt hälsningsmeddelande
 • Tryck 2 för att spela in ett internationellt hälsningsmeddelande
 • Tryck 3 för att spela in ett frånvaromeddelande
 • Tryck 4 för att spela in en röstsignatur

 

Personligt hälsningsmeddelande

Hälsningsmeddelandet spelas upp när du inte har möjlighet att svara. Det kan t.ex. vara ett meddelande om att du är upptagen, att du ringer tillbaka senare eller att den som ringer kan lämna ett meddelande.

Ett hälsningsmeddelande kan max vara 2 minuter långt.

Internationellt hälsningsmeddelande

Det internationella hälsningsmeddelandet spelas upp när någon försöker nå dig från utlandet.

Frånvaromeddelande

Ett frånvaromeddelande är endast ett besked. När frånvaromeddelande är aktiverat kan inga meddelanden lämnas från den som ringer.

Röstsignatur

En röstsignatur spelas upp när någon når ditt mobilsvar. Ange endast för- och efternamn i inspelningen.

Hantera pinkod

Ny pinkod

Ring 133 – tryck 3 och därefter 4 för att ange en ny pinkod till ditt mobilsvar, 6–10 siffror.

Aktivera eller inaktivera pinkod

Ring 133 – tryck 3 och därefter 6 för att aktivera eller inaktivera din pinkod till ditt mobilsvar.

Väljer du att pinkoden till mobilsvaret ska vara aktiv kommer pinkod att krävas vid avlyssning av mobilsvar från din egen mobil. Anges fel pinkod tre gånger kommer mobilsvaret att låsas i 15 minuter. Därefter kan en ny, slumpmässig pinkod beställas genom att du ringer 133 och trycker * när du blir ombedd att ange pinkoden. Koden kommer att skickas till dig via sms.

Vi tillåter inte för enkla pinkoder. Följande koder kommer inte att godkännas:

000000, 123456, 654321, 111111 och så vidare. Dessa regler gäller även när koden är längre än 6 siffror.

Ändra språk

Ring 133 – tryck 3 och därefter 5 för att ändra språk.

 • För att välja språk, svenska/engelska, Tryck 1
 • För att behålla ditt nuvarande språk, Tryck #

Aktivera och inaktivera mobilsvar

Ring 133 – tryck 3 och därefter 9 för att ktivera eller tillfälligt inaktivera ditt mobilsvar.

Nu anges status för mobilsvaret.

 • Är mobilsvaret aktivt får du valet att tillfälligt inaktivera det. Inaktivera mobilsvaret genom att trycka 1.
 • Är mobilsvaret inaktivt får du valet att aktivera det. Aktivera mobilsvaret genom att trycka 2.

Lyssna av mobilsvaret från en annan telefon

Från en annan mobiltelefon

För att lyssna av mobilsvaret från en annan mobiltelefon ringer du 0673 + mobilnummer utan första nollanExempel: 0673701234567.

Avbryt hälsningsmeddelandet med 0 och ange sedan pinkoden till mobilsvaret.

Från en fast telefon

För att lyssna av mobilsvaret från en fast telefon ringer du 0706133133.
Ange mobilnummeret som mobilsvaret är kopplat till och ange sedan din pinkod.

Mobilsvar vid upptaget

Du kan låta ditt mobilsvar gå igång när du är upptagen i ett annat samtal. För att aktivera funktionen slår du in *67*0673 och ditt mobilnummer utan första nollan samt #, tryck sedan på sänd/lur.

För att koppla ur funktionen slår du in #67# och sänd/lur.

Radera meddelande

Önskar du radera ett meddelande trycker du 5 efter att meddelandet har spelats upp. Därefter försvinner meddelandet från ditt mobilsvar.

OBS! Ett raderat meddelande går inte att återställa.

Mobilsvar utomlands

Vill du ha information om hur du hanterar mobilsvar i utlandet kan du läsa mer i guiden Mobilsvar utomlands.

SÖK SUPPORT