Handla på Telia CloudHub

Gör så här för att lägga till en ny molntjänst till ditt företag.

  1. Gå till cloudhub.telia.se och logga in.
  2. Välj E-store i navigeringen till vänster. Detta är platsen där du kan se vilka tjänster vi erbjuder.

    (Om du vill administrera tjänster du redan köpt ska du istället välja My services i navigeringen.)

  3. Klicka på en tjänst för att se mer information om den. Om du vill lägga till tjänsten klickar du på Add service och bekräftar ditt val.

  4. För att köpa abonnemang på en tjänst du lagt till, se guiden Köp abonnemang.

SÖK SUPPORT