Köp abonnemang på en tjänst i Telia CloudHub

När du har lagt till en molntjänst till ditt företag via Telia CloudHub behöver du också beställa abonnemang och antal licenser för tjänsten. De exakta valen kan skilja sig åt mellan olika tjänster men den generella processen är densamma.

  1. Gå till cloudhub.telia.se och logga in.
  2. Klicka på knappen Manage my services mitt på sidan. Du får nu upp en lista över de molntjänster som du redan lagt till.

    Sök upp den tjänst du vill beställa abonnemang för, klicka på Actions och välj Manage.

  3. På huvudsidan för den valda tjänsten hittar du rubriken Subscriptions. Klicka på Manage.
  4. På abonnemangssidan klickar du på knappen Add subscription.

    I det formulär som öppnas fyller du i nödvändiga uppgifter som typ av abonnemang, antal licenser och liknande.

    Klicka på Create subscription.

SÖK SUPPORT