Telia Säkert videomöte

  • Högsta säkerhet vid inloggning

  • Krypterade sessioner

  • Enkelt att komma igång

Det finns en ökad förväntan från kunder, klienter och patienter att kunna mötas digitalt. Ibland är det enkelt, ibland är det mer komplicerat. Som när krav finns på högsta säkerhetsnivå och möjlighet till identifiering av deltagare. 

Med Telia Säkert Videomöte får du säker videokommunikation, speciellt anpassad till din verksamhet. Komplicerat är nu enkelt.

Det här är Telia Säkert Videomöte.

Kunden är redo, är du?

Med hög förväntan

Sverige särskiljer sig när det gäller både tillgång till och användandet av internet i jämförelser på internationell nivå. 2019 hade 98% av alla hushåll i Sverige tillgång till internet.

Med en befolkning som är redo och med en så pass gedigen infrastruktur har vi länge haft möjligheten att ta steget in i framtiden.

Enligt en undersökning av Novus och Internetstiftelsen så har svenska företag hunnit så långt med digitaliseringsarbetet som de förväntades göra till 2025. Men det är inte alla som har hunnit med. För den som hamnat efter kan förändring ibland kännas överväldigande. 

När inget annat val finns

2020 är ett speciellt år, där hela världen plötsligt har fått ställa om, snabbt anpassat sig till nya förutsättningar, tvingats ta steget. Covid-19 har allvarligt begränsat möjligheten att träffa dina kunder, patienter eller klienter i fysiska möten. Något som i flera fall varit ett måste då inte säkra digitala alternativ funnits inom organisationen.

De första månaderna 2020 har användningen av regioners digitala tjänster nästan tiodubblats och antalet anslutna verksamheter till regionernas digitala vårdtjänster har mångdubblats. Oavsett digital mognat hos privatpersoner har till exempel fler sökt vård över internet än någonsin förut bland den äldre befolkningen.

Så är Säkert videomöte en del av lösningen

Vill du veta mer?

Enkel implementation till ett bra pris

Nya tjänster är kan vara både dyra och kräver komplicerade integrationer i befintliga system eller att gamla system helt byts ut. Men med Telia Säkert Videomöte kommer ni igång snabbt och utan krångliga processer. Dessutom kräver tjänsten inga stora investeringar i förväg utan ni betalar bara för det ni behöver.

Enkelt att använda för alla parter

Mötesgästen når mötesrummet via smart mobil eller dator och loggar in med mobilt Bank-ID. Därefter får hen vänta i en digital lobby på att bjudas in i mötet av mötesledaren.

Mötesledaren når mötet via dator eller smart mobil och loggar in via Bank-ID, LDAP/AD-integration eller SITHS. Därefter presenteras en lista på de besökare som väntar på att delta i ett möte. Mötesledaren klickar på sin/sina mötesgäster för att välja dem och starta mötet.

Då skapas ett säkert videomöte där alla mötesdeltagare ser och hör varandra, sessionen är såklart även krypterad.

Smart arbetsliv