Sedan 2018 har den finska turistfavoriten Borgå använt Telias Crowd Insights för att få värdefull data om människors rörelsemönster. Borgå har använt insikterna i planering och optimering av marknadsföring och evenemang inom turistnäringen, samt för att stödja stadsplaneringsinitiativ.

Borgå, den populära turistorten vid Finska vikens norra kust, deltog i det första pilotprojektet för Telia Crowd Insights kommunerbjudnde 2018 och har fortsatt att använda tjänsten inom olika områden. Främst för att marknadsföra staden som turist- och evenemangsdestination, berättar Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef i Borgå.  

– Den data som Telia Crowd Insights producerar har gett Borgå helt nya möjligheter att rikta och utveckla marknadsföringen, säger Myllynen.

Telia Crowd Insights förser Borgå med data om människors rörelsemönster under olika årstider och evenemang och används aktivt av Borgå turism- och marknadsföringsenhet för att rikta marknadsföring kring evenemang och säsongsbetonade aktiviteter. Tjänsten kan till exempel visa antalet besökare i Borgå, varifrån de kommer (på postnummer-nivå) och hur de rör sig i staden efter ankomsten dit. Datan är alltid anonymiserad och på aggregerad nivå. 

– Med hjälp av mobildata kan vi effektivt rikta våra direktreklamskampanjer, sponsrade inlägg i sociala medier och utomhusreklam till de områden från vilka människor reser från till Borgå, säger Myllynen. Han påpekar att denna typ av data också ger värdefull information om ”vita fläckar” – de områden från vilka få turister anländer och där det kan finnas behov av extra marknadsföringsinitiativ för att locka nya besökare.

Tidigare har man förlitat sig på svar från enkäter, men att nu ha tillgång till mycket mer exakt information om besökarnas aktivitet och preferenser är otroligt värdefullt. " Vi kan till exempel titta på antalet besökare i Gamla Borgå varje månad", bekräftar Myllynen, "och jämföra uppgifterna mellan olika år, årstider och när vi anordnar något evenemang."

Tillgång till jämförande data och att kombinera datakällor är värdefullt för långsiktig planering
Telia Crowd Insights är också av stort intresse för stadsplaneringsenheten, säger Eveliina Keski-Koukkari, utvecklingschef vid Borgå utvecklingsenhet för digitala tjänster.

– Ur stadsplaneringssynpunkt är det viktigt att ha information om var och vid vilken tidpunkt grupper av människor rör sig, och vilka vägval de gör, säger hon. Det kan användas till exempel för planering av grönområden och för att välja optimal tidpunkt för renovering av områden.

Genom att kunna titta på historisk data kan man stötta planering av säsongsturism och återkommande evenemang. Myllynen berättar att det i år (2022) för andra gången kommer att finnas en månadslång julmarknad på Borgå torg.

– Vi får se hur många som marknaden lockar jämfört med föregående år och vilken effekt det har på staden, säger han.

Data om besöksantal kombinerat med statistik om turisternas genomsnittliga konsumtion möjliggör även att de regionala ekonomiska effekterna av evenemangen kan beräknas direkt. Dessutom gör informationen det lättare att budgetera och placera framtida evenemang – lönsamma evenemang bör naturligtvis fortsätta att organiseras i framtiden.

– Det är otroligt intressant att se hur comebacken efter pandemiåren påverkar människors turism i Finland, säger Myllynen.

Stöttar strategiska mål om datadrivet beslutsfattande
Användningen av Telia Crowd Insights stöttar också de strategiska målen i Borgå kommun om ökat datadrivet beslutsfattande.

Vårt mål är att skapa en levande stad, och dessa insikter är ett stort stöd för detta, säger Keski-Koukkari. Vi kan med detta fatta beslut baserat på verklig information och ett stort dataunderlag.  

Crowd insights

Crowd Insights for retail