Telia Crowd Insights for Retail

  • Identifiera bästa butiksläge

  • Fördjupa förståelsen för kunden

  • Jämför dig mot konkurrensen

Handeln online fortsätter utmana butikshandeln och andelen köp online ökar i stadig takt. Som en fördel i konkurrensen mot de fysiska butikerna har e-handelsbutikerna tillgång till trafikdata som ger insikter för att optimera verksamheten och utvärdera kampanjer.
Nu kan du göra det även för den fysiska butiken. 

Det här är Telia Crowd Insights for Retail

Vilka klarar konkurrensen i ett ansträngt läge?

Kan man undvika butiksdöden?

Butiker och handelsplatser är viktiga komponenter för att vi ska ha levande samhällen. Coronakrisen slog hårt mot hela världen på många sätt, inte minst ekonomiskt. En oundviklig följd av såväl pandemin, dagens inflationsläge och ökad näthandel, innebär att butikshandeln har tappat avsevärd försäljning och tvingat flera butiker att slå igen. I ett nödläge när det känns som att man bara släcker bränder kan det viktigaste vara att ta ett steg tillbaka, så att besluten idag blir rätt både nu och i framtiden.

Blir smartare nu för framtiden

Lär känna dina kunders beteenden

Prospect Mapping kombinerar rätt datakällor för att optimera butiksplaceringar

HalpaHalli maxar ROI med Crowd Insights-data

Köpcentret på gränsen lär känna sina kunder bättre

Restauranger på rätt plats tack vare Crowd Insights

Så här fungerar Crowd insights for Retail

Anonymiserad och aggregerad data

Interaktiva dashboards

Artikel

Ny data ger pop-up-butiker mervärde

Travel Emission Insights

Sverige står persontransporter för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att minska resandet och transporter med negativ klimatpåverkan är därför avgörande för att nå klimatmålen.

Med Telia Travel Emission Insights kan kommunen löpande följa hur man ligger till mot sina klimatmål, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Därefter kan åtgärder simuleras och rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt presenteras.

Läs mer

Crowd Insights för kommuner

Tjänster och faciliteter i samhället blir effektivare och bekvämare när de utvecklas utifrån riktiga behov och när man tar beslut baserade på faktisk data. Följ upp aktiviteter snabbare och mer tillförlitligt än genom traditionella metoder så som obseravtionsstudier eller flera år gamla undersökningar med låg svarsfrekvens och subjektiva bedömningar

När ni tar beslut värda flera miljoner ska ni inte behöva gissa. 

Läs mer