Den internationella innovationsmässa H22 City Expo drog runt en miljon besökare till Helsingborg i början av sommaren. Telia Crowd Insights gjorde det möjligt att förstå besökarnas val och rörelser i staden, något som kan användas för en mer hållbar stads- och evenemangsplanering i framtiden.

H22 City Expo pågick i 35 dagar med fokus på att skapa en smart, innovativ och hållbar stad. Det lockade mängder av olika typer av besökare, inklusive olika branschrepresentanter och entreprenörer, nyfikna invånare, stadsplanerare, politiker, turister och andra - alla samlade för att utforska hur man skapar en mer hållbar, motståndskraftig och innovativ stad.

Siffror från Telia Crowd Insights visar att mässans huvudområden hade runt en miljon besök mellan 30 maj och 3 juli.

Under mässan lanserade European Innovation Council ett innovationsnätverk, en uppmärksammad FN-konferens hölls och ett av världens mest innovativa universitet, MIT, var på plats för att tillsammans med Helsingborg utveckla smarta stadslösningar. Besökarna kunde också njuta av mat, konserter och kulturella upplevelser över hela staden. Människor från mer än 45 länder och hälften av Sveriges kommuner besökte H22 för att diskutera och driva arbetet med att utveckla hållbara städer och uppnå de Globala målen i Agenda 2030.

– Jag är stolt och överväldigad över det engagemang som stadens medarbetare och invånare visat under dessa 35 dagar, säger Peter Danielsson, kommunalråd i Helsingborg.

– H22 City Expo har varit en stor framgång som stärkt Helsingborgs position som en av Europas mest innovativa städer. Mässan har skapat och stärkt relationer för Helsingborgs fortsatta arbete tack vare framgångsrika samarbeten med näringsliv, föreningar, civilsamhälle och akademi. Vi har varit värd för FN, EU och internationella städer och universitet, vilket bevisar att Helsingborg är en språngbräda för framtiden. Nu siktar vi in oss på ett klimatneutralt Helsingborg 2030 och använder den kraft och det momentum som H22 har skapat."

Jan Björklund, vice ordförande i Helsingborgs kommunstyrelse, säger: "Städer över hela världen brottas just nu med utmaningen att skapa en hållbar stad med hög välfärd och livskvalitet för alla. H22 City Expo har belyst det nödvändiga innovationsarbete som görs runt om i världen och gett oss som stad möjlighet att lära och inspireras av andra. Helsingborg har kommit långt, men ska vi lyckas hantera den globala omställningen behöver vi inspirera och utmana varandra över gränserna."

Soraya Axelsson, chef för H22, säger att hon vill tacka alla inblandade, och hela Helsingborgs stad.

– Vi vill verkligen tacka stadens anställda, samarbetspartners, många intressenter och alla andra som på något sätt bidragit till en oförglömlig stadsmässa. Vi har kunnat lyfta fram allt det ambitiösa arbete som görs i Helsingborg samtidigt som vi utforskat de innovativa och kreativa lösningarna från kollegor runt om i landet och världen. Det har varit möten, konferenser, musik, underhållning, utställningar och kulturevenemang. listan är lång. Och det fantastiska är att inget av detta hade kunnat hända utan det fantastiska utvecklings- och innovationsarbete som vi har bedrivit tillsammans i Helsingborgskoncernen och med våra många partners. Det här är ingen vanlig händelse. Det här är en treårig rörelse som har manifesterats under 35 dagar."

H22 i siffror

 • 1000 programpunkter under 35 dagar
 • 100 H22 partners
 • 45 länder representerade
 • 150 besökande kommuner
 • 300 konferenser och möten

Fördelning av besök I huvudområdena

 • 300 000 besök i Oceanhamnen
 • 600 000 besök i City och Slottshagen
 • 125 000 besök på Drottninghög
 • 120 000 besök på Ikeas satsning Magasin 405
 • 30 000 besök på Havoteket
 • 14 000 besök på Helsingborgsrummet
 • 12 000 besök 1972-lägenheten på H22
 • 8000 besök på The Sounds i Slottshagen

Crowd insights

Crowd Insights for retail