Aktörer inom den svenska detaljhandeln börjar i allt större utsträckning använda sig av nya typer av datakällor för att fatta beslut på alla nivåer inom sin verksamhet. ”Det är en tydlig trend” , enligt Stefan Nordin som är VD och partner på Prospect Mapping Systems Sweden AB. ”Givet de utmaningar och möjligheter som detaljhandeln står inför så ser vi en ökad efterfrågan och intresse för att validera sina beslut med hjälp av kvalitetssäkrad data, oavsett om det gäller etableringar, analys, effektiviseringar eller marknadsföringsrelaterade beslut”.

Prospect Mapping har samarbetat med Telia under en längre tid, där Prospect Mapping ger sina kunder tillgång till Telia Crowd Insights, insikter om rörelsemönster baserat på data från mobilnätet, genom sina molnbaserade tjänster.

– Våra verktyg och expertis bygger på att vi kombinerar kvalitetssäkrad data med interaktiva kartor. I korthet innebär det att våra kunder kan visualisera data i en kartmiljö för att på så sätt identifiera vart deras affärsmöjligheter och målgrupper finns, och att kunna inkludera data från Telia Crowd Insights på hur människor rör sig i specifika geografiska områden adderar ett stort mervärde för våra kunder, säger Stefan Nordin.

– Allt du gör inom ramen för en affärdriven verksamhet bygger på att fatta beslut, och oavsett om det gäller att skala upp eller ner, välja till eller välja bort så är det oftast svåra och komplicerade beslut. Det är här våra verktyg kliver in och hjälper våra kunder, och det är i denna kontext som Telia Crowd Insights spelar en viktig roll, säger Stefan.

Genom att addera demografisk data, konkurrenssituation, trafikflöden, befolkningsprognoser och Telia Crowd Insights rörelsedata till affärslägets faktiska resultat för att analysera om ett läge presterar i linje med de förutsättningar som finns eller inte, och om det finns outnyttjad potential skapas mervärde på flera olika nivåer i en verksamhet. Från strategiska beslut kring etableringar och effektiviseringar till hur man jobbar med taktisk marknadsföring och var målgruppen faktiskt finns.

– Det är när vi kombinerar relevant data från olika källor och sätter dem i relation till varandra som insikterna och de stora värdena uppstår. Ett exempel är när våra kunder ser över och utvärderar hur deras befintliga affärslägen presterar. Vill man bara titta på hur den nuvarande prestationen ser ut är det enkelt, det är bara att se till det faktiska resultatet. Men många vill gräva djupare än så - nu kan de det. 

Crowd insights

Crowd Insights for retail