Telia Healthcare

Nu digitaliserar vi vården tillsammans

 • Världen är uppkopplad och vi med den

   

  På Telia Healthcare arbetar vi med att minska avståndet mellan individ och vårdgivare. Vi utvecklar och implementerar digitala verktyg som hjälper dig som vårdgivare att minska kostnader, förbättra kvalitén och erbjuda effektivare vård och öka livsglädjen.

 • Mer vård för pengarna

   

  Befolkningsstrukturen i Sverige och världen förändras. Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att öka pirmärvårdens räckvidd och samtidigt förbättra vårdkvalitén. Digitala lösningar, som Hälsoboxen från Telia, hjälper dig att nå fler brukare än någonsin utan att öka kostnaderna.

   

 • Rätt teknik och rätt vård

   

  Statistiska Centralbyrån har gjort prognosen att år 2050 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år gamla. Detta ställer högre krav på vård och omsorg. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har Telia Healthcare genomfört ett antal kundprojekt för att möta framtidens vårdbehov.

Kundprojekt

Healthcare-lösningar

För dig som vill veta mer

Senaste från Trender & Nytta

Kontakta oss