Kontakt

För att ge dig rätt kontaktväg behöver vi veta vad du vill kontakta oss om.

  1. Vad vill du kontakta oss om?

    Lös ditt ärende på MyBusiness – alltid öppet

  2. Mobiltelefoni

  3. Abonnemang

  4. Abonnemang

Skicka brev

  • Telia Sverige AB

    Box 50077, 973 22 LULEÅ