Telia Connect2Business 2018 - 13 mars, 12.00–17.00

From Egosystem to Ecosystem

Hitta nya partnerskap på vägen till framgång
Ensam är inte längre starkast. Inte när den digitala transformationen och den tekniska utvecklingen varje dag förändrar hur verksamheter skapar värde för sina kunder. Istället handlar det om att våga samarbeta i helt nya och värdeskapande nätverk. Att delta i samarbetsmodeller som knäcker koden till framgång i en digital tillvaro.

På Telia Connect2Business 2018 kommer du att få möta de som vågar testa nya samarbetsformer tillsammans med kunder, partners, teknikföretag och start-ups för att fånga digitaliseringens möjligheter.

Delta på plats eller online
Allra helst ser vi dig självklart som deltagare under dagen på Stockholm Waterfront så att vi får mötas på plats. Har du inte möjlighet att närvara kan du uppleva årets event där det passar dig bäst, via vår livestreamade sändning.

Välkommen till en dag fylld av innehåll och tankeledare som kommer att utmana och inspirera dig i ämnet om hur du kan släppa dig fri från gamla begränsningar och skapa nya samverkansformer.

Varmt välkommen till Telia Connect2Business 2018!

Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4
111 64 Stockholm