FRÅN KANALFOKUS
TILL KUNDRESA

Telia Connect2Customers 2016 | 21 november

Inspiration och tips om kundmötet