Rapport: Vad unga egentligen vill ha

Hur kan företag attrahera och behålla framtidens medarbetare? I en tid då kampen om talangerna ökar är det en fråga som många företag och organisationer ställer, eller bör ställa sig.

Ladda ner

I takt med att samhället moderniserats har kraven i arbetslivet förändrats vilket i hög grad påverkar både hur vi mår och vad vi värderar när det gäller arbete. I den här rapporten, som vi tagit fram tillsammans med Kairos Future och Försvarsmakten, tittar vi närmare på hur arbetslivet och ungas inställning till arbete har förändrats de senaste arton åren.

"Andelen unga som upplever ångest kopplat till sitt arbete har ökat från 26 till 62 procent mellan 1999 och 2017"

Ur rapporten:

  • Vad unga vill ha
  • Att attrahera idag och behålla imorgon
  • Karriär är inte vad det en gång var
  • Åter till arbetstagaren eller idealismens återkomst?
  • Tre nycklar för att skapa framtidens attraktionskraft
  • Flexibilitet och digitala verktyg är en hygienfaktor, inte ett konkurrensmedel

Läs vad unga egentligen vill ha

Ladda ner