Crowd insights

Genom insikter från anonymiserad och aggregerad data får städer hjälp med att förstå och anpassa sig efter samhällets faktiska rörelsemönster.

Tänk om din stad förstod dig?

Inom områden som kollektivtrafik och stadsplanering blir tjänster och faciliteter effektivare och trevligare när de baseras på riktiga behov snarare än tiotals års gamla undersökningar som baseras på subjektiva bedömningar. Ett bra resultat gagnar oss alla, både som resenärer och boende.

Synkronisera tjänsterna med reella behov
Genom att analysera anonymiserade och aggregerade rörelsemönster som vårt nätverk genererar varje dag, ger vi insikter kring hur grupper av människor reser inom sin stad. De insikterna möjliggör sedan för stadsplanerare och kollektivtrafiksoperatörer att göra anpassningar för alla parter:

✔ Service helt anpassad efter samhällets behov
✔ Mindre bränsleförbrukning och verksamhetskostnader
✔ Färre problem kopplade till trafik och föroreningar


Integriteten viktigast
Vi delar aldrig med oss av någon personlig information om användarna. All analys sker endast på anonymiserad och aggregerad data baserad på gruppers rörelsebeteenden, inte på enskilda individers.

CROWD INSIGHTS HJÄLPER TILL ATT FATTA BÄTTRE BESLUT

Erbjudande

Vi människor rör oss ofta enligt specifika mönster i en stad. Vi reser fram och tillbaka från jobbet, går ut och äter i ett område och besöker exempelvis ett museum i ett annat. Under denna förflyttning genererar våra uppkopplade enheter anonym rörelsedata i vårt nätverk. All denna rörelsedata samlas sedan ihop, grupperas och bearbetas. Den bearbetade datan ger viktiga insikter kring hur grupper av människor rör sig samt hur densiteten ser ut i olika områden under olika tidpunkter.

Insikterna kan exempelvis vara ett stöd i stadsplanerares arbete att utforma städer och kollektivtrafiksoperatörers arbete att planera kollektivtrafik. Detta kan i sin tur leda till nya tjänster och rutter som baseras på hur samhället faktiskt rör sig.

RESEANALYS

Att förstå hur människor förflyttar sig varje dag hjälper de som ansvarar för stadsmiljöerna och kollektivtrafiken att ta bättre grundade beslut.

✔ Identifiera nya linjer för kollektivtrafik.

✔ Reducera pendlings- och bytestider.

✔ Minska kostnaderna genom att anpassa tjänster och personal utifrån faktiska behov.

Områdesanalys

Ökad förståelse för hur många människor som rör sig kring en given plats vid en given tidpunkt hjälper stadsplanerare att förstå och möta samhällets behov:

✔ Insikter kring hur allmänna platser så som parkeringsplatser, matkiosker och cykelställ kan utformas.

✔ Identifiera pendlares samlingspunkter och resvägar för att förbättra pendlingsupplevelsen.

✔ Ökade insikter om hur folkmassor rör sig, till nytta i planeringen av säkerhetsfrågor samt placering av exempelvis toaletter och matställen vid stora evenemang.

Skräddarsydd analys

Som den största teleoperatören i Norden och Baltikum kan vi garantera att vårt nätverk genererar den största mängden anonymiserad data vilket möjliggör för oss att ge mer precisa och meningsfulla insikter.

Vi förser i nuläget insikter kring folkmassors rörelsemönster för transport- och stadsplanerings branscherna i Sverige och Finland, och siktar på att expandera våra tjänster under 2018.