Wallboard - ger dig koll på köerna

Med Wallboard ser man realtidsinformation för sina ACD- och Attendant-köer i Touchpoint Plus. Man kan enkelt övervaka sina köer och agenter samt justera bemanning efter behov.    

SÖK SUPPORT