Uppdatera din ZTE-router

Här hittar du instruktioner för hur du uppdaterar din ZTE-router manuellt.

  1. Logga in i gränssnittet

    Se först till så att du är ansluten till routern du vill uppdatera. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.32.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger lösenord.

    Lösenord: Finner du på routerns undersida eller baksida beroende på vilken typ av ZTE-router du har. Lösenordet benämns som Website Password eller Password.

  2. Klicka på Avancerade inställningar.
  3. Välj fliken Uppdatera och klicka på Sök för att kontrollera om det finns en nyare version.

    Om en nyare version finns tillgänglig kommer du få valet att uppdatera din router. Uppdateringen tar ca 10 minuter och din router kommer att startas om.

SÖK SUPPORT