Vidarekoppla svarsgrupp med köfunktion i appen

Gör dina ändringar i svarsgruppen genom att logga in i Telia Touchpoint appen.

Logga in i appen

Börja med att logga in i Touchpoint-appen på din mobila enhet. Har du inte har appen sedan tidigare kan du ladda ner den här:

Ladda ner för iOS

Ladda ner för Android

En vidarekoppling med aktiverad köstatus kan genomföras när:

 • Svarsgruppen är stängd.
 • Medlemmarna inte är tillgängliga.
 • Samtalskön har nått en maxgräns.

Stängd svarsgrupp

Din svarsgrupp är stängd när de valda öppettiderna har passerat eller när du manuellt valt att stänga den. Hur du administrerar öppettider och stänger en svarsgrupp hittar du i guiden Schema och öppettider.

 1. Välj den svarsgrupp du vill vidarekoppla under Mina svarsgrupper.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Under Inkommande samtal klickar du på Vid stängd svarsgrupp.
 4. Klicka på Koppla till telefonnummer...
 5. Välj Skriv in nummer eller Välj från kontaktlista beroende på vem eller vad du vill viderakoppla till.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klart!

Inga tillgängliga medlemmar

En medlem blir otillgänglig i svarsgruppen när användaren har en annan hänvisningsstatus än "Tillgänglig" eller är utloggad. Vidarekopplingen går även igenom när antalet ringförsök har passerat.

 1. Välj den svarsgrupp du vill vidarekoppla under Mina svarsgrupper.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Under Inkommande samtal klickar du på Inga tillgängliga medlemmar.
 4. Klicka på Koppla till telefonnummer...
 5. Välj Skriv in nummer eller Välj från kontaktlista beroende på vem eller vad du vill viderakoppla till.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klart!

Samtalskön har nått en maxgräns

Maxgräns är en valbar funktion i svarsgruppens köinställningarna. Väljer du att använda maxgränser kan du vidarekoppla din svarsgrupp när någon av maxgränserna har uppnåtts.

 1. Välj den svarsgrupp du vill vidarekoppla under Mina svarsgrupper.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Under Köinställningar klickar du på Vid maxgräns för kö.
 4. Klicka på Koppla till telefonnummer...
 5. Välj Skriv in nummer eller Välj från kontaktlista beroende på vem eller vad du vill viderakoppla till.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klart!

SÖK SUPPORT