Touchpoint utan smartphone

Denna guide hjälper dig som använder Touchpoint utan en Smartphone eller saknar möjligheten att använda appen.

Logga in i svarsgrupp

För att själv logga in i en svarsgrupp utan att använda appen slår du 981 följt av svarsgruppens id när du ringer ut. För att logga ut slår du 982 följt av svarsgruppens id.

Exempel: Inloggning, 98101 / Utloggning, 98201

Om du inte kan svarsgruppens id har du möjlighet att hitta den genom att logga in i Touchpoints adminportal (kräver adminbehörighet i växeln).

Gör så här:

 1. Gå till Svarsgrupper i den vänstra menyraden.
 2. Välj den svarsgrupp du önskar se id för.
 3. Klicka på Ringordning och medlemmar.
 4. Under Logga in/logga ut ur gruppen manuellt ser du svarsgruppens id för in- och utloggning.

Är du inte administratör eller har du inte tillgång till adminportalen? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Lyssna av din röstbrevlåda

Du kan lyssna av din röstbrevlåda genom att ringa 233.

När du lyssnar på dina meddelanden kan du:

 • Trycka 1 för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
 • Trycka 2 för att repetera det meddelande du har lyssnat på.
 • Trycka 3 för att hoppa framåt till nästa meddelande.
 • Trycka 7 för att radera ett meddelande.

Lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda

Du kan lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda genom att ringa 933.

För att få tillgång till röstbrevlådans meddelanden behöver du även slå in en pinkod. Om du inte kan röstbrevlådans pinkod har du möjlighet att ta fram den genom att logga in i Touchpoints adminportal (kräver adminbehörighet i växeln).

Gör så här:

 1. Gå till Svarsgrupper i den vänstra menyraden.
 2. Välj den svarsgrupp du önskar se id för.
 3. Klicka på Röstbrevlåda.
 4. Under PIN-kod till röstbrevlådan hittar du röstbrevlådans pinkod.

Aktivera eller inaktivera Vidarekoppling

För att aktivera en vidarekoppling slår du 921 följt av numret du vill vidarekoppla till.

När du vill ta bort vidarekopplingen slår du endast 922.

För att vidarekoppla till ett internationellt nummer behöver du ange 00 före landsnumret (det fungerar inte att ange + tecknet).

Exempel: 0045... för att vidarekoppla till ett danskt telefonnummer.

Överflytta samtal

För att kunna överflytta ett samtal från din telefon kan du göra överflyttningen på två sätt. Via kontaktboken eller manuellt genom att slå 9833 följt av numret du vill överföra till (i internationellt format).

Via kontaktboken:

För att du ska kunna överflytta ett samtal via din telefonbok behöver du först skapa en ny kontakt. Ett tips är att ge kontakten ett namn som särskiljer sig något så du vet att den används för just överflyttning. Exempelvis: Sven Svensson (Överflyttning).

Numret anger du som: 9833+46 följt av numret du vill överföra till utan första nollan (har du inte möjlighet att slå + tecknet fungerar det att slå 00).

Exempel: 9833+46701234567

Såhär kan en överflyttning via kontaktboken gå till:

 1. Besvara ett inkommande samtal som vanligt.
 2. Lägg till ett nytt samtal via telefonens meny for samtalshantering.
 3. Välj kontakten ”Sven Svensson (Överflyttning)” i telefonboken.
 4. Ring upp ”Sven Svensson (Överflyttning)”.

Vill du avbryta överflyttningen och återuppta det första samtalet  trycker du stjärna på telefonens knappsats. Du kan trycka stjärna både under tiden som du överför samtalet och efter att den du överför samtalet till har svarat.

Överflytta manuellt:

Som alternativ till att välja en kontakt i telefonboken kan du istället slå 9833 följt av numret du vill överflytta samtalet till (i internationellt format).

Exempel: 9833+46701234567

Har du inte möjlighet att slå + tecknet fungerar det att slå 00.

SÖK SUPPORT