Schema och öppettider i adminportalen

Gör dina ändringar i svarsgruppen genom att logga in på Telia Touchpoints adminportal.

Funktionen schema och öppettider är perfekt för dig som vill slippa att manuellet öppna och stänga svarsgruppen när telefoningången ska vara stängd. I schemat kan du ställa in ordinarie öppettider för hela veckan samt avvikande öppettider under exempelvis en semesterperiod eller andra lediga dagar.

Med funktionen schema och öppetider kan du:

 • Öppna och stänga svarsgruppen
 • Ställa in ett automatiskt rullande schema
 • Ange avvikande öppettider

Öppen/stängd svarsgrupp

Om du önskar öppna eller stänga din svarsgrupp manuellt behöver du först stänga av schema-funktionen om den är aktiverad. Du kan när som helst återgå till schemat igen och få tillbaka de tidigare satta öppettiderna, utan att behöva fylla i dem på nytt.

 1. Klicka på Svarsgrupper.
 2. Välj den svarsgrupp du vill öppna eller stänga.
 3. Klicka på Schema och öppettider.
 4. Under Status för schema klickar du på Inget schema.
 5. Du får nu ett nytt val, Öppen/stängd svarsgrupp. Här väljer du om svarsgruppen ska vara öppen eller stängd.
 6. Klicka på Spara ändringar.
 7. Klart!

Automatiskt schema

Med funktionen Schema kan du ange rullande öppettider för alla veckodagar så att svarsgruppens öppettider matchar företagets telefontider automatiskt.

 1. Klicka på Svarsgrupper.
 2. Välj den svarsgrupp du vill ange schema för.
 3. Klicka på Schema och öppettider.
 4. Under Status för schema klickar du på Aktiverat.
 5. Du har nu möjlighet att ange svarsgruppens öppettider dag för dag. Välj om det ska vara Stängt, Öppet hela dagen eller Öppet mellan.. (valbara tider).
 6. I vänster ruta anger du dagens öppettid och i höger ruta har du möjlighet att ange ytterligare tider under dagen då svarsgruppen ska vara stängd. Exempelvis lunchstängt.
 7. Klicka på Spara ändringar.
 8. Klart!

Under tider när svarsgruppen är stängd gäller det som är satt för inställningen “Vid stängd svarsgrupp” under Inkommande samtal. Där kan du ange om samtalen ska gå till röstbrevlådan, om det ska spelas upp ett besked eller om samtalet ska vidarekopplas till ett annat nummer.

Avvikande öppettider

Avvikande öppettider eller "temporära öppettider" innebär att du har möjlighet att sätta ett tillfälligt schema under en vald period som ersätter de ordinarie öppettiderna. De avvikande öppettiderna väljer du själv och schemat återgår sedan till de ordinarie öppettiderna när perioden löpt ut. Perfekt för dig som vill kunna stänga svarsgruppen när det är semester eller julledigt.

 1. Klicka på Svarsgrupper.
 2. Välj den svarsgrupp du vill ange avvikande öppettider för.
 3. Klicka på Schema och öppettider.
 4. Under Avvikande öppettider klickar du på Ny avvikande öppettid.
 5. Fyll i fälten och ange om svarsgruppen ska vara stängd eller ha avvikande öppettider under perioden.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Klicka på Spara ändringar.
 8. Klart!

Den avvikande öppettiden du väljer tillämpas på samtliga dagar under den valda perioden. Önskar du ha varierande öppettider under perioden behöver du dela upp den.

SÖK SUPPORT