Köp fler licenser i Telia CloudHub

Så här gör du för att uppgradera en tjänst i Telia CloudHub för att vid behov lägga till fler licenser. Du använder samma metod om du vill minska antalet licenser.

  1. Gå till cloudhub.telia.se och logga in.

  2. Klicka på My services och välj den tjänst det gäller.

  3. Välj Subscriptions. Sök upp rätt abonnemang i listan över befintliga abonnemang. Klicka på Actions och välj Edit.

  4. I dialogrutan som följer går du till fältet Quantity och anger hur många licenser du behöver totalt. Klicka på Update.

SÖK SUPPORT