Kom igång med Telia CloudHub

För att köpa och administrera molntjänster hos Telia behöver du skapa ett konto på vår marknadsplats för molntjänster, Telia CloudHub. Det första kontot som skapas för ett företag blir automatiskt administratörskontot. Därifrån kan du sedan både köpa fler molntjänster, och addera fler användare till redan köpta molntjänster.

Så skaffar du ett konto på Telia CloudHub

För att skaffa ett konto på Telia CloudHub behöver du kontakta företagets ansvarige säljare på Telia, eller vår support.

Kontakt till kunnig säljare med hjälp för upplägg, beställning och licenser kan du läsa mer här.

Du når supporten för Telia CloudHub på följande sätt:

  • E-post: support.molntjanster@telia.se
  • Telefon: 0771-32 99 99

 

Följ länk för mer information om Office 365 och digitala verktyg hos Telia

Ditt administratörskonto

När du har registrerat ett konto blir du automatiskt administratör för kontot. Det betyder att du får behörighet att:

  • Bjuda in fler användare och bestämma vilka roller de ska ha.
  • Köpa och hantera tjänster och ge användarna tillgång till dessa.
  • Ändra abonnemang.
  • Ta ut fakturaunderlag till ekonomisk redovisning.

SÖK SUPPORT