Omvänd skattskyldighet för mobiltelefoner etc.

Den 1 april 2021 infördes en ny regel om omvänd skattskyldighet för moms vad gäller bland annat mobiltelefoner, spelkonsoler, datorer och surfplattor - ibland kallad omvänd mobilmoms. Detta medför att dina fakturor ibland kan se lite annorlunda ut. Bakgrunden till lagändringen är att Regeringen vill stoppa momsbedrägerier inom handel med denna typ av produkter. Omvänd skattskyldighet används idag vid exempelvis försäljning mellan länder och försäljning av byggtjänster i Sverige.

Vad är omvänd skattskyldighet?

Som huvudregel ska säljaren fakturera och deklarera utgående moms vid försäljning inom Sverige. Omvänd skattskyldighet innebär istället att köparen ska deklarera den utgående momsen. Säljaren kommer i sådant fall att ställa ut en faktura utan moms och köparen kommer att redovisa den utgående momsen i sin momsdeklaration. Om köparen har avdragsrätt för moms får den beräknade momsen dras av på samma sätt som vid inköp där moms har debiterats på fakturan.

När gäller omvänd mobilmoms?

Om följande tre kriterier är uppfyllda ska omvänd mobilmoms användas:

  1. Det avser försäljningar av bland annat mobiltelefoner, spelkonsoler, datorer eller surfplattor.
  2. Totalbelopp exklusive moms per faktura för dessa produkter uppgår till minst 100 000 kr.
  3. Försäljningen görs till ett företag som är momsregistrerat i Sverige.

Regeln gäller alltså exempelvis inte mobilabonnemang, tillbehör till mobiltelefoner eller när du leasar mobiltelefoner. De gäller inte heller försäljning till privatpersoner.

Hur påverkas jag?

Med anledning av den nya regeln kan det hända att du får fakturor utan moms från Telia. Det kan också hända att du får en faktura där bara vissa saker (t.ex. tillbehör till mobiltelefonen) har fakturerats med moms. Det kan också hända att du får två fakturor; en faktura utan moms som avser t.ex. mobiltelefoner och en faktura med moms som avser exempelvis tillbehör.

Om detta inträffar ska du alltså själv redovisa den utgående momsen i din momsdeklaration på den del där Telia inte har fakturerat någon moms. Om du är osäker på hur du ska göra detta i praktiken rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket eller din revisor. 

SÖK SUPPORT