Skapa ett gästnätverk

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett gästnätverk på din Telia WiFi-router Plus eller Technicolor EWA 1330 (F1),

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till wifi-routern du vill skapa ett gästnätverk i. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.1.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger användarnamn och lösenord.

  Användarnamn: Är redan förinställt och är Administrator.

  Lösenord: Finner du på wifi-routerns undersida och benämns som Access key.

 2. Klicka på Advanced interface.

 3. Klicka på Wireless.

 4. Välj Guest-xxxx (namnet är unikt för varje router och varierar).

 5. Klicka på reglaget Enabled så det slår om till ON.

  SSID name: Namnet på ditt gästnätverk.

  Wireless Password: Gästnätverkets lösenord.

  Klicka sedan på Save.

SÖK SUPPORT