Samtalshantering i Touchpoint Plus-appen för Android

   

Koppla ett samtal

För att koppla ett pågående samtal till en kontakt, sök upp kontakten, klicka och håll på kontakten, välj Koppla. Då får du välja kopplingstyp; Direkt eller Bevakad.

Direkt koppling

Med Direkt koppling kopplas samtalet omedelbart och det ursprungliga samtalet får direkt påringningston.

Bevakad koppling

Med Bevakad koppling får du möjlighet att tala om för mottagare att ett samtal är på väg in. För att flytta över samtalet i sin helhet lägger du på. Om personen inte vill ta emot samtalet klicka på Avbryt koppling och får då tala med den inringande igen.

SÖK SUPPORT