Microsoft Teams: Samarbeta i ett team

  1. Starta konversation
    Kanalen Allmänt/General skapas automatiskt för varje team. Klicka i rutan längst ner för att börja konversera med ditt team. Om du vill ”nämna” en person så inled med ett @ så får den personen en notifiering.
  2. Dela filer med ditt team
    Klicka på Filer. Här kan du skapa nya dokument och mappar, ladda upp befintliga dokument, dra och släppa dokument, lägga till ett molnlagrings-konto eller öppna dokumentbiblioteket i SharePoint. Du kan också lägga till fler flikar med andra appar genom att klicka på +.

SÖK SUPPORT