Så här fakturerar vi

Vi fakturerar alltid fasta avgifter i förskott, medan rörliga avgifter (samtal och trafik) debiteras på nästkommande faktura.

Standardperioden för vår fakturering är kvartalsvis. Önskar du byta till månadsfakturering kan vår kundservice hjälpa dig att ändra till det för din nästkommande faktura.

 

Justering av föregående faktura

Har du fått en faktura med raden "Justering av föregående faktura" innebär det att du har gjort någon form av förändring på ditt abonnemang.

Det kan antingen vara så att det skapats ett nytt abonnemang eller gjorts förändringar i ett redan befintligt. Det kan exempelvis bero på en ny abonnemangsform, omförhandling av pris eller kampanjerbjudande.

Förhöjd avgift under bindningstiden

På fakturor som avser mobilabonnemnang kan posten "Förhöjd avgift under bindningstiden" finnas med. Den posten avser kostnaden för en hårdvara som betalas av under en bindningstid. När bindningstiden har löpt ut och hårdvaran betalats av kommer den att försvinna från fakturan.

Faktura efter avslutad tjänst

Om du har avslutat ett abonnemang men trots det fått en faktura från oss rörande samma tjänst behöver du betala den fakturan.

Anledningen till att du fått en faktura trots avslut beror på att fasta avgifter faktureras i förskott. Det gör att slutfaktureringen sker först när abonnemanget stängs, och där rättas sedan beloppet om du har betalat för lite eller för mycket för perioden.

SÖK SUPPORT