Röstbrevlåda i Touchpoint Plus-app för iPhone

   

Lyssna på röstmeddelanden

Röstbrevlådan innehåller meddelanden som inringande har lämnat till dig, här kan du lyssna på meddelandet så många gånger du vill.

Klicka på samtalsposten så spelas meddelandet upp. Du kan pausa uppspelningen om du behöver ta noteringar.

Samtalsloggen

Klicka på informationssymbolen längst till höger så öppnas en ny sida med mer detaljerad information om den som ringt in. 

Kontakta den som ringt eller ta bort loggen

Om du trycker och håller på samtalsposten öppnas en ny meny med val att ta bort loggen, eller att kontakta den som ringt in. Du kan då välja att ringa, chatta, SMS:a eller skicka e-post beroende på vilken information som finns tillgänglig om kontakten.

Du kan också välja att ta bort alla samtalsposter genom att klicka på ändra längst upp till vänster, eller på symbolen för papperskorg uppe till höger.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT