301/302 Redirect loop med SSL

Om din sajt använder SSL och du får felmeddelande “The page isn’t redirecting properly” eller liknande när du försöker besöka sajten kan du kolla hur SSL konfigurationen ser ut.

Ändra i din .htaccess fil:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

Om det inte fungerar, testa:

SetEnvIfNoCase X-FORWARDED-PROTO "^https$" HTTPS
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
</IfModule>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

X-Forwarded-Proto viktigaste raden.

Om det är en Wordpress-sida kan man ofta fixa det genom att tvinga SSL i wp-config.php genom att lägga till följande rad:

$_SERVER['HTTPS'] = 'on';

/* thats it, dont go further! */

SÖK SUPPORT