Öppna portar i ZTE-router

Här hittar du instruktioner för hur du öppnar portar i din ZTE-router.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till routern du vill öppna portar i. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.32.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger lösenord.

  Lösenord: Finner du på routerns undersida eller baksida beroende på vilken typ av ZTE-router du har. Lösenordet benämns som Website Password eller Password.

 2. Klicka på Avancerade inställningar.
 3. Välj Brandvägg och klicka sen på Port Forwarding.
 4. Aktivera portöppning Välj Aktivera och klicka sen på Verkställ.
 5. Öppning av port

  Fyll i önskade uppgifter i fälten.

  Spara genomförda ändringar genom att klicka på Verkställ.

SÖK SUPPORT