Varför ser min faktura annorlunda ut?

Jag har Bredbandstelefoni/Telia Kontor, varför ser min faktura annorlunda ut?

Vi har uppdaterat våra IT-system vilket innebär att din faktura för Bredbandstelefoni Företag och/eller Telia Kontor kommer att se något annorlunda ut. Den innehåller plus och minusposter men slutsumman är oförändrad. Ingen förändring har skett på din tjänst.

Du får en kreditering för föregående fakturaperiod från den dag vi gjorde systemuppdateringen. Detta visas som ett minusbelopp samt mellan vilka datum det gäller. Sedan kommer en ordinarie debitering för aktuell fakturaperiod. Utöver dessa poster kommer en debitering som gäller för samma period som krediteringen, minusposten.

Vi har även ändrat debiterings-id. Fr o m nu debiteras du på ett id som börjar på BTF-XXXXXXX.

Ingen förändring har skett på tjänsten och slutsumman för abonnemanget är oförändrat. 

Frågor & svar

Varför görs denna förändring?
Telia ser ständigt över IT-systemen för att möta framtidens produkter och tjänster.

Blir det dyrare för oss nu?
Nej, priset för tjänsten är oförändrat.

Behöver jag göra någonting?
Nej, du behöver inte göra något.

Förändras mitt avtal för övrigt?
Nej, det sker ingen förändring av t. ex. bindningstid.

SÖK SUPPORT