Möten i Touchpoint Plus för Android

Under Möten i din app kan du se de möten du har i din kalender. Det visas både möten du har blivit inbjuden till och som du har bjudit in till. Du kan enkelt ansluta till möten du är inbjuden till direkt från kalendern genom den gröna luren.

Skapa ett möte

Tryck på + uppe i högra hörnet för att skapa en ny kallelse. Fyll i den relevanta informationen så som mötesanteckning, påminnelser och deltagare. Spara genom att trycka på Klar.

Hantera befintliga möten

Under Möten i din app kan du hantera dina möten, det kan vara ändringar så som att uppdatera deltagare eller boka om mötet.

 

SÖK SUPPORT