Microsoft Teams: Lägg till en befintlig grupp

Om det redan finns Office 365-grupper i organisationen kan ägaren av gruppen lägga till den i Teams.

  1. Klicka Gå med i eller skapa ett team.

  2. Klicka på Skapa team.

  3. Välj Skapa ett team från en befintlig grupp i Office 365.

  4. Här visas nu en lista på de Office 365-grupper som du är ägare av.
    Välj den grupp som du vill lägga till i Teams och klicka på Välj team.

SÖK SUPPORT