Kontrollera version av E-legitimation Internet Explorer

Du kan se om Telia E-legitimation är installerad och vilken version certifikatet har direkt i din webbläsare.

  1. Klicka på Verktyg (Tools), klicka sedan på Internetalternativ (Internet Options).

  2. Välj fliken Innehåll (Content). Klicka på knappen Certifikat (Certificates).

  3. Klicka på fliken Privat (Personal). Här kan det visas flera certifikat. De certifikat som är utfärdade till dig och av Telia e-legitimation CA är din Telia e-legitimation. Har du bara en e-legitimation ska det finnas två certifikat – ett för legitimering och ett för underskrift.

  4. Klicka på knappen Visa (View) om du vill ha detaljerad information för certifikatet.

SÖK SUPPORT