Kontrollera version av E-legitimation Firefox

Du kan se om Telia E-legitimation är installerad och vilken version certifikatet har direkt i din firefox webbläsare.

  1. Klicka på Verktyg (Tools), klicka sedan på Inställningar (Options).

  2. Klicka på fliken Advancerat (Advanced), därefter fliken Kryptering (Encryption). Klicka sedan på knappen Visa Certifikat (View Certificates).

  3. På fliken Dina certifikat (Your certificates) kan flera certifikat visas. De certifikat som är utfärdade i ditt namn av TeliaSonera Sverige AB är din Telia e-legitimation.

    Du kan antingen dubbelklicka på certifikatet eller klicka på View med certifikatet markerat för att se detaljerad information.

SÖK SUPPORT