Importera Outlook-objekt från en Outlook-datafil

Det enklaste sättet att migrera Outlook-meddelanden, ‑kontakter, ‑kalenderposter, ‑uppgifter och ‑anteckningar från en dator till en annan eller att återställa en säkerhetskopia med Outlook-data är att använda Import-/exportguiden.

  1. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Öppna. Klicka på Importera.

  2. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil i Import-/exportguiden och klicka på Nästa.

  3. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

  4. Klicka på Bläddra och välj vilken fil du vill importera. Under Alternativ rekommenderar vi att du klickar på Importera inte dubbletter såvida du inte vill att den importerade informationen ska ersätta eller duplicera objekt som redan finns i Outlook. Klicka på Nästa.

  5. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord uppmanas du att ange lösenordet och klicka på OK. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna. 

  6. Klicka på Slutför. Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar, Outlook-datafil eller din e-postadress, väljs automatiskt. Inkludera undermappar är valt som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras. Med standardinställningen Importera objekt till samma mapp i matchas mapparna från den importerade filen med mapparna i Outlook. Om en mapp inte finns i Outlook så skapas den. 

SÖK SUPPORT