Hitta första telejacket med wifi-router

För att dina bredbandstjänster ska fungera så bra som möjligt ska de vara inkopplade i första telejacket – det jack i din fastighet dit huvudanslutningen till telefonledningen finns. Det första jacket sitter ofta i hallen i din bostad.  Allt du behöver är en "testpinne". En vanlig glasspinne fungerar utmärkt. Men undvik metall, till exempel en matkniv. 

 1. Koppla in wifi-routern där du tror att första jacket finns. Kontrollera att du har kontakt – lampan Broadband (på vissa modeller är lampan märkt enbart med ett litet b) ska lysa med ett fast grönt sken eller blinka snabbt och stadigt.

  Om inga lampor lyser, kontrollera i första hand att strömmen är på. På vissa modeller tänds lamporna först när man trycker på knappen ”Info” eller ”Status” – tryck på knappen och kontrollera därefter lampan.

 2. Tryck in testpinnen i det avlånga hålet i något av dina andra jack och låt den sitta kvar.

 3. Kontrollera igen att din wifi-routers Broadband-lampa fortfarande lyser på samma sätt som i steg 1.

  Om den gör det – flytta testpinnen till nästa jack och kontrollera lampan igen.

  Om Broadband har börjat blinka långsammare eller helt har slocknat innebär det att testpinnen sitter i första jacket, alternativt ett steg närmre första jacket än vad wifi-routern gör. Gå då vidare till nästa steg.

 4. Flytta wifi-routern till det jack där testpinnen satt. Flytta i sin tur pinnen till nästa jack och repetera från instruktion 3.

 5. När Broadband lyser med ett fast sken eller med ett stadigt snabbt blinkande, oavsett vilket jack du sätter pinnen i, så har du kopplat in wifi-routern i första jacket.

SÖK SUPPORT