Hantera sparade Touchpoint Plus-rapporter

När rapporten skapats så laddas den i användargränssnittet och du får ytterligare alternativ presenterade som flikar i menyn. Som standard visas grupperingsfliken som kan användas för att visa rapporten i olika intervallgrupperingar. Den första som visas beror på vilket val som gjordes för intervallgruppering i tidigare steg.

De tillgängliga intervallgrupperingarna beror på perioden som valts. Vid kortare perioder som inte sträcker sig över t.ex. två månader har du inte möjlighet att presentera per år och månad.

En rapport presenteras både grafiskt och i tabellform. En del rapporter innehåller fler kolumner än vad som går att visa på skärmen så för att se alla kolumner kan du behöva scrolla horisontellt.

Genom att hålla musen över eller klicka på kolumnnamnen i tabellen och graferna så visas en beskrivning för kolumnen som innehåller information om värdet som presenteras. Detta gäller för alla kolumner i systemet oavsett rapporttyp.

 

När en rapport är laddad får användaren ytterligare val presenterade i menyn. Följande sektioner beskriver de olika delarna.

 

Välj synliga kolumner

Under fliken kolumner kan användaren själv välja vilka kolumner som rapporten ska innehålla. Genom att klicka på länkarna nedanför kan förvalda kolumnkombinationer markeras och sedan kan ändras efter eget behov. När du är nöjd med dina val klickar du på knappen Uppdatera synliga kolumner för att uppdatera rapporten.

 

Visa information om rapporten

Fliken Information om rapporten innehåller information om den laddade rapporten och dess innehåll.

Visa en samtalsspecifikation

Genom att gå till fliken Samtalsspecifikation kan du öppna samtalsspecifikationsvyn. Av prestandaskäl visas inte samtalsspecifikationen om den skapade rapporten innehåller mer än 3000 samtal (inkommande och utgående summerat). Om den övre gränsen överskrids dela upp rapporten i mindre perioder för att få tillgång till samtalsspecifikationen.

 

SÖK SUPPORT