Genvägar i Touchpoint Plus-appen för Iphone

   

Hantera genvägar

Gå in i vyn Jag och klicka på Aktivitet, i den meny som öppnas finns ett antal olika alternativ.

Lägg till en genväg genom att klicka på +.

För att redigera eller ta bort en genväg klicka och håll en stund på önskad genväg, välj redigera eller ta bort.

SÖK SUPPORT