Genvägar i Touchpoint Plus app för Android

   

Hantera genvägar

Gå in i vyn Jag och klicka på Aktivitet, i den meny som öppnas finns ett antal olika alternativ.


Lägg till en genväg genom att klicka på +.

För att redigera eller ta bort en genväg klicka och håll på önskad genväg, välj redigera eller ta bort.

SÖK SUPPORT