Kontrollera administratör

Om du får felmeddelande i Internet Explorer som säger att "Du har inte loggat in", så kan det bero på en säkerhetsinställning i webbläsaren eller operativsystemet.

För att Telia Elegitimation ska fungera korrekt behöver du ha ett användarkonto som är administratör på datorn. Följ denna guide för att kontrollera om du är administratör. Saknar du administratörsbehörighet kontaktar du din IT-support.

Så här gör du

  1. Klicka på Start-menyn, klicka på Kontrollpanelen (Control Panel), klicka sedan på Användarkonton (User Accounts).

  2. Här ser du om användarkontot är administratör eller ej. Bilden är från Windows XP och kan därför se lite annorlunda ut i Windows Vista/7, men principen är densamma.

SÖK SUPPORT