Öppna portar i wifi-routern F1

Här hittar du instruktioner för hur du öppnar portar i din Technicolor EWA 1330 och känd som wifi-routern F1.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till wifi-routern du vill öppna portar i. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.1.1 eller http://teliagateway.lan i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger användarnamn och lösenord.

  Användarnamn: Är redan förinställt och är User.

  Lösenord: Finner du på wifi-routerns baksida och benämns som Web admin password.

 2. Klicka på Advanced interface.
 3. Klicka på WAN Services.
 4. Klicka på Add new IPv4 port mapping.

 5. Fyll i fälten

  Name - Skriv in applikationen eller spelets namn.

  Protocol - Välj TCP och/eller UDP beroende på vilka portar du vill öppna.

  WAN port & LAN port - Skriv in de portar du vill öppna för applikationen eller spelet. Båda fälten måste fyllas i även om det bara är en port som ska öppnas.

  Destination IP - Välj vilken enhet i ditt nätverk som du vill att portöppningen ska gälla för.

  När du är klar, klicka på + (add) till höger.

SÖK SUPPORT