Bryggning av wifi-routern F1

Här hittar du instruktioner för hur du bryggar din Technicolor EWA 1330 också känd som wifi-routern F1. När bryggningen är klar kopplar du in valfri utrustning på ethernet port 4.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till wifi-routern du vill brygga. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.1.1 eller http://teliagateway.lan i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger användarnamn och lösenord.

  Användarnamn: Är redan förinställt och är User.

  Lösenord: Finner du på wifi-routerns baksida och benämns som Web admin password.

 2. Klicka på Advanced interface.

 3. Klicka på DMZ.
 4. Klicka på reglaget Enabled så det slår om till ON.

  Klicka sedan på Save.

 5. Wifi-routern kommer nu att starta om för att aktivera bryggningen och det brukar ta ungefär 1-2 minuter.

SÖK SUPPORT