Bryggning av Sagemcom F@st 5370e

Här hittar du instruktioner för hur du bryggar din Sagemcom F@st 5370e. När bryggningen är klar kopplar du in valfri utrustning på ethernet port 4.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till wifi-routern du vill brygga. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.1.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger användarnamn och lösenord.

  Användarnamn: Är redan förinställt och är Administrator.

  Lösenord: Finner du på wifi-routerns baksida och benämns som Web Access Key.

  1. Klicka på My Telia WiFi Router.
  2. Klicka på fliken Bridge Mode.
  3. Klicka på reglaget Enable så det slår om till ON.
  4. Klicka på Apply.
 2. Wifi-routern kommer nu att starta om för att aktivera bryggningen och det brukar ta ungefär 1-2 minuter.

SÖK SUPPORT