Bryggning av Telia WiFi-router Plus

Här hittar du instruktioner för hur du bryggar din Telia WiFi-router Plus. När bryggningen är klar kopplar du in valfri utrustning på ethernet port 4.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till wifi-routern du vill brygga. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.1.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger användarnamn och lösenord.

  Användarnamn: Är redan förinställt och är Administrator.

  Lösenord: Finner du på wifi-routerns undersida och benämns som Access key.

 2. Klicka på Advanced interface.

 3. Klicka på DMZ.
 4. Klicka på reglaget Enabled så det slår om till ON.

  Klicka sedan på Save.

 5. Wifi-routern kommer nu att starta om för att aktivera bryggningen och det brukar ta ungefär 1-2 minuter.

SÖK SUPPORT