Exportera Outlook-objekt till en Outlook-datafil

Informationen i Microsoft Outlook 2010 kan exporteras till en Outlook-datafil (.pst). På så sätt kan du överföra Outlook 2010-objekt till en annan dator eller skapa en säkerhetskopia. Mappegenskaper som behörigheter och vyer sparas inte när du exporterar information till en Outlook-datafil (.pst). Bara själva innehållet exporteras.

 1. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Alternativ. Klicka på Avancerat.

 2. Klicka på Exportera under Exportera.

 3. Klicka på Exportera till en fil. Klicka Nästa .

  Obs! Du kan också öppna Import-/exportguiden genom att klicka på fliken Arkiv, klicka på Öppna och sedan på Importera.

 4. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa. Välj kontot som du vill exportera (en mapp på den översta nivån). När du gör det kan du exportera alla e-postmeddelanden, kalendern, kontakter, uppgifter och anteckningar om dessa objekt är tillgängliga för det kontot.

 5. Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Klicka på Nästa. Importera Outlook-objekt från en Outlook-datafil (.pst).

 6. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Klicka på Slutför .

  Obs! Om du tidigare har använt exportfunktionen visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil i stället för att använda den befintliga filen.

 7. Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller om inte exporten görs till en befintlig fil som är lösenordsskyddad. Om du skapar en ny Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar på OK. Ange lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka på Ok.

 8. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar på OK. Om du vill exportera objekt för flera konton upprepar du dessa steg för varje konto.

SÖK SUPPORT