Cronjobs (crontabs)

Cronjob (Crontab) flyttas inte på grund av de kompabilitetsproblem som kan uppstå, de behövs därför skapas om på nytt i kontrollpanelen efter flytt.

Skapa dem på nytt i kontrollpanelen http://telia.se/kontrollpanel

Gå till Advanced Website Settings längre ner och klicka på Cron Tasks för att lägga till och editera schedulerade uppgifter.

SÖK SUPPORT